Terugbetaling Mutualiteit

Na inschrijving zal u een terugbetalingsattest ontvangen van de gymfederatie (via e-mail).  Dit attest kan gebruikt worden bij de mutualiteiten voor aanvraag terugbetaling sport. Hierdoor is het niet nodig om de sportattesten van de mutualiteiten te laten ondertekenen door onze vereniging.