Huishoudelijk reglement & Privacyverklaring

1. De gymnasten moeten 10 minuten voor tijd aanwezig zijn in de sporthal.
2. De ouders die hun kinderen brengen moeten die in de turnzaal afzetten en wachten tot de trainer aanwezig is.
3. De gymnasten dragen sportieve kledij: T-shirt en broekje of een turnpak, turnpantoffels of sokken.
4. Neem liefst een flesje water mee om te drinken tijdens de pauze.
5. Bij afwezigheid de trainer verwittigen.
6. Tijdens de turnles gedragen de kinderen zich goed.
7. De kinderen gaan na de turnles (-12 jaar) samen met de ouders naar huis.
8. Pas als de ouders een briefje meegeven mogen de kinderen alleen naar huis.
9. Ouders komen hun kinderen op tijd afhalen.
10. De ouders blijven buiten de turnzaal wachten.
11. Verplaatsingen naar wedstrijden en/of uitstappen worden onderling met ouders/trainers geregeld. We betalen geen verplaatsingsonkosten.
12 Na herhaaldelijke verwittigingen door de leiding kan men geschrapt worden als lid.
13. Lesuren tijdens de schoolvakanties zitten niet in de basisprijs. Deze zijn extra en kunnen derhalve niet teruggevorderd worden.
14. De ouders gaan ermee akkoord dat foto’s genomen op trainingen, wedstrijden en evenementen op internet komen te staan.
15. Terugbetaling van lesgeld kan enkel gebeuren omwille van medische redenen en beschikbaar medisch attest. De terugbetaling wordt pro rata van de reeds gevolgde lessen berekend. Terugbetaling is beperkt tot maximaal de helft van het betaalde lesgeld. Administratiekosten, verzekering en wedstrijdlicenties kunnen niet terugbetaald worden.
16. De turnkring Palfit Paal vzw (Palfit Paal) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

De bijgevoegde privacyverklaring (klik hier)  geeft helder en transparant informatie over hoe Palfit Paal met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Palfit Paal gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Palfit Paal houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).