Bestuur & Contact

Functie Naam
Erevoorzitter Dierickx Jos
Voorzitter Jambon Ellen
Penningmeester Vandezande Marina
Sportief verantwoordelijke Vanschoren Karen
Secretaris + marketing en communicatieverantwoordelijke Jambon Sarah
Vrijwilligerswerking Van Elven Niels
Algemeen contact turnkringpalfit@gmail.com
Contact bestuur bestuur.palfit@gmail.com
**Aanspreekpunt voor suggesties en klachten bestuur.palfit@gmail.com
Verzekeringen bestuur.palfit@gmail.com
Het aanspreekpunt integriteit (API)* api.palfit@gmail.com

*Aanspreekpunt Integriteit (API):
Welkom in onze club Palfit Paal vzw, we zijn blij dat jouw kind bij ons sport. We vinden het belangrijk dat het hier graag is en zich goed in zijn vel voelt. Onze club moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten en waar plezier gemaakt wordt.

En daar zorgen wij, de club en ouders, samen voor. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het ons als grenzen overschreden worden, zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen.

Het ‘Sport met grenzen’ programma dat de Gymnastiek Federatie (Gymfed) in dit kader uitgewerkt heeft, onderschrijven we als club volledig en hebben dit ook opgenomen binnen ons beleidsplan in het kader van ons Q4Gym kwaliteitslabel.

In onze club is Debbie de aanspreekpersoon integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Debbie zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. Je kan Debbie steeds bereiken via mail op api.palfit@gmail.com .

We verwachten dat ouders, net als de trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. We rekenen er op dat jullie net als ons meewerken aan een toffe sportclub!

*Aanspreekpunt suggesties en klachten:
Wil je iets melden, heb je een idee/suggestie of heb je een klacht? Neem dan contact op met het bestuur van Palfit via bovenstaand email adres.