Over Palfit

Geschiedenis:

Turnkring Palfit Paal bestaat bijna 50 jaar. Deze werd opgericht in 1971 door Robert Smolders. De club groeide, door de jaren heen, uit tot een grote turnkring van meer dan 300 leden.
We zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie GymnastiekFederatie Vlaanderen, kortweg “GymFed”.images


Kwaliteitslabel:

In 2015 behaalde onze club het Q4Gym kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel werd na een succesvolle audit hernieuwd in 2018. Q4Gym evalueerd op een objectieve manier het actuele kwaliteitsniveau of de intrinsieke waarde van een Vlaamse gymnastiekvereniging.
Tijdens deze doorlichting wordt de volledige club onder de loep genomen. Zowel op vlak van verenigingsmanagement, beleid en de kwaliteit van het aanbod, de lessen en de trainers.

Wat is Q4Gym? – Klik hier voor meer info

Q4gym


Disciplines:

Klik hier voor- Informatie Brochure Palfit Paal 2019-2020
Recreatieve groepen:
 • Kleuterturnen (vanaf 3 jaar)
 • Toestel turnen
 • Trampoline
 • Airtrack
 • Ropeskipping
 • Freerunning
 • Volwassengymnastiek
Wedstrijdgroepen:
 • Trampoline
 • Tumbling
 • Toestel Turnen Meisjes

Missie en Visie:

1.   Missie

In de statuten van de vereniging werd volgend maatschappelijk doel opgenomen:

“Het doel van de vereniging is om, op een evenwichtige en pedagogische manier, te zorgen voor de persoonlijke ontplooiing en de fysieke training van al haar leden, in de geest van respect en fair-play, ongeacht afkomst of geaardheid van diegene die toetreedt. De vereniging zal zich bezighouden met de diverse disciplines binnen de gymnastiek en dans, in de ruimste betekenis.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen.”

Meer specifiek betekent dit volgende missie voor de vereniging:

Turnkring Palfit Paal vzw wil gezond, aangenaam en verantwoord sporten aanbieden voor alle leeftijden, in de geest van respect en fair-play, ongeacht afkomst of geaardheid. Palfit Paal streeft naar een evenwicht tussen recreatieve en competitieve gymnastiek, waarbij plezierbeleving steeds centraal staat. Wij streven ernaar dat elke groep begeleid wordt door ervaren en geschoolde train(st)ers, die de fundamentele waarden van gymnastiek, ontplooiing en sportbeleving bijbrengen aan de leden.

De sociale kant van de sport speelt bij de club een belangrijke rol, zonder de professionaliteit uit het oog te verliezen. Wij zijn een club waar sfeer, betrokkenheid en eigen identiteit voor kader, sporters en vrijwilligers belangrijke aspecten zijn.

2.   Visie

2.1.       Visie algemeen

Turnkring Palfit Paal vzw wenst een kader aan te bieden waarbinnen bestuur en trainers zich inzetten om aan alle kleuters, kinderen en schoolgaande jeugd uit onze regio de kans te geven om aan gymnastiek te doen en hieraan in de eerste plaats plezier te beleven. We streven ernaar dat elke gymnast binnen zijn of haar eigen mogelijkheden invulling kan geven aan de manier waarop hij of zij de turnsport wenst te beleven.

We willen dit aanbieden in een uitgebreid sportaanbod:

 • Kleutertrampoline en kleutergymnastiek
 • Recreatief basisturnen, airtrack, trampoline, freerunning en ropeskipping
 • Volwassenengymnastiek
 • Competitiegymnastiek toestelturnen meisjes, trampoline en tumbling

De turnkring is lid van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw.

De vereniging wil dit doel realiseren door:

 • Het continu blijven verbeteren en verder uitbouwen van het bestaande lesaanbod;
 • Het aantrekken, opleiden en behouden van ervaren lesgevers;
 • Sporten in een optimale accommodatie met oog voor een veilige turnomgeving;
 • Continuïteit van de organisatie door kwalitatieve en kwantitatieve groei.

2.2.       Visie doelgroep recreatieve groepen

Onze visie is om elk kind of individu zich te laten ontwikkelen volgens zijn eigen behoefte, binnen een kader van professionele trainingen. Dit willen we bereiken door de sporttak toegankelijk te maken door een op maat gesneden aanbod van disciplines.

Voor kleuters vanaf 3 jaar is er als hoofddoel het meegeven van een basisontwikkeling en ontplooiing. Bij de kleuters wordt er vooral gewerkt rond coördinatie, lenigheid en behendigheid. Kleuters kunnen in onze club op een speelse wijze kennis maken met de verschillende disciplines.

Recreatieve gymnasten kunnen kennis maken met de diverse disciplines binnen de gymnastiek, waaronder toestelturnen, trampoline, airtrack, freerunning en ropeskipping. Hier staat spel en plezier voorop, evenals persoonlijke ontplooiing en fysieke training. Het biedt tevens een instap en kennismaking voor nieuwe leden, evenals een mogelijke opstap naar de competitie groepen.

2.3.       Visie doelgroep wedstrijdgroepen:

In de sporttakken toestelturnen meisjes (TTM), trampoline (TRA-DMT) en tumbling (TU) is er een competitiewerking. Dit betekent dat de gymnasten die deel uitmaken van deze competitie groepen zich inzetten en trainen voor deelname aan provinciale, regionale en (inter)nationale wedstrijden. Er wordt deelgenomen aan het wedstrijdniveau dat past bij het vermogen van de deelnemende gymnast. Goede resultaten en een goed draaiend competitieteam zorgen voor een positieve uitstraling op de rest van de vereniging. Er wordt op regelmatige basis selectiemomenten ingericht om een doorstroom te garanderen van onze recreatieve groepen naar onze competitiegroepen.