Verzekering

 • Verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid:

  Alle leden van Palfit Paal zijn aangesloten bij de GymFed. Deze aansluiting omvat tevens een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

 • Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?
 1. Breng onmiddellijk de lesgever op de hoogte: hij/zij zal een ongevalaangifteformulier meegeven.
 2. Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door:
  1. de lesgever
  2. de ouders van het gekwetste lid
  3. de behandelende geneesheer
 3. Bezorg dit formulier zo snel mogelijk naar de verantwoordelijke binnen de club:
  Binnen de 5 dagen via email bestuur.palfit@gmail.com en breng het origineel binnen bij de hoofdtrainer.
 4. De clubleiding vult dit formulier verder in en bezorgt het aan de nodige federatie.
 5. GymFed zal dan rechtstreeks naar de betrokken persoon een brief sturen met vermelding van het dossiernummer. Dit dossier blijft dan 2 jaar geopend. Gedurende die periode moeten alle onkosten die NIET door het ziekenfonds vergoed worden, naar GymFed opgesturd worden (best het afrekeningsstrookje van het ziekenfonds). OPGELET: vermeld steeds het dossiernummer!!
 6. Indien de kwetsuur nog niet genezen is na 2 jaar, moet een verlenging worden aangevraagd. OPGELET: indien deze verlenging niet aangevraagd wordt, wordt de terugbetaling van de onkosten na deze periode van 2 jaar geweigerd!

Meer info: Link Gymfed- klik hier