Annulatie Gymfundag 21/03/2020 + wedstrijden georganiseerd door Gymfed

Zoals iedereen in de media reeds vernomen heeft, wordt er aangeraden om grote evenementen af te lassen of uit te stellen om de mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Als club hebben wij intern overleg gepleegd over het al dan niet laten doorgaan van evenementen in de nabije toekomst.

Tijdens dit overleg is er besloten om de Gymfundag voor onze recreatieve gymnasten op 21/03/2020 niet te laten doorgaan omwille van de risico’s die dergelijke evenementen mogelijk met zich zouden kunnen meebrengen. Wij volgen hierin ook de Gymnastiekfederatie die reeds gecommuniceerd heeft de wedstrijden in de nabije toekomst af te lassen.

De aanwezigheid van 1000 personen zal niet overschreden worden op de Gymfundag, maar we willen als club anticiperen en niets aan het toeval overlaten. We volgen hiermee ook de uitspraken van experts (virologen, internisten van ziekenhuizen…) in de media.

Voor de reguliere sportlessen in onze club zijn er voorlopig nog geen extra maatregelen nodig. We willen hiervoor verwijzen naar onze voorgaande communicatie met als belangrijkste regel: wie ziek is, blijft thuis!

In de reguliere sportlessen is de opvolging van eventuele zieken veel beter haalbaar, alsook het in contact komen met gemengde populaties en risicogroepen is hier beter beperkt dan op evenementen.

Concreet wil dit zeggen dat alle komende sportlessen gewoon zullen doorgaan, tenzij er vanuit de regering andere instructies gegeven worden. Omwille van de annulatie van de Gymfundag, zullen de sportlessen op 21/03/2020 op de normale uren doorgaan, zowel in de sporthal van Paal als in Koersel.

Voor de wedstrijdgymnasten heeft Gymfed de beslissing genomen om de wedstrijden op 14, 15, 21 en 22 maart af te lassen. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we jullie graag naar de link met de communicatie vanuit Gymfed zelf: https://www.gymfed.be/nieuws/mededeling-gymfed-in-verband-met-het-corona-virus.

Wij volgen de situatie op de voet en zullen zo snel mogelijk communiceren omtrent de organisaties die later in het seizoen gepland zijn.